Երկու ճանապարհներ

Լինում է չիլինում երկու ճանամարհ լինում մեկ լավ մեկ վատ լավ ուրախանու մե

վատ տխրում միուր լավ ասաց վատին ինչու ես տխրել վրո իմ ճանապարհով

չեն գնում միտխրի կանքե ամենինչել կպատահի։